Pirmo gadu ar mums

Timofei Les

+371 25648795

osteopathytoday.tilda.ws

ENG, RUS, (LV)

Sūtīt ziņu Timofei Les


Vēlos saņemt ziņu uz


Nosūtot ziņu, es piekrītu Retrits.lv privātuma politikai un lietošanas noteikumiem.

Kategorija

Piedāvājumi

Kā ārsts osteopāts es praktizēju veidus kā atjaunot saikni ar ķermeņa resursiem un veselības potenciālu, izmantojot manuālo kontaktu un elpošanu.

Konsultācijas tēmas:

  • sistēmiskas slimības (hroniskas, alerģijas, endokrīnas u.c.)
  • rehabilitācija pēc traumām un ķirurģiskām operācijām;
  • attīstības kavēšanās, stājas un sakodiena traucējumi;
  • mammu un jaundzimušo apskate.

Kā sakārtojumu praktiķis - pētu dzīvo (dzimtas un sociālo) sistēmu funkcionalitāti. Sistēmiski fenomenoloģiskā metode izpaužas kā starppaaudžu traumas transmisijas, sniedz izpratni par piederības, hierarhijas nozīmi un pareizu apmaiņu ģimenes sistēmas iekšienē un parāda iespējamos pārmaiņu ceļus. Ar sakārtojumu pieeju var saprast, ka katra ģimene ir vienota sistēma un slimības pastāv kā traucētu saišu izpausme tajā.

Savā praksē (pēdējos 16 gadus) strādāju ar vecākiem, kuru bērniem ir saskarsmes vai  mācīšanās grūtībās, ar miega un uztura paradumu traucējumi, vai pat smagāki sistēmas stāvokļi.

Seans - 100€, klātienē vai attālināti

Ar ilgstošu terapiju seansu biežums tiek apspriests individuāli.

Ar cieņu, Timofei Les'


Как врач-остеопат практикую способы воссоединения с ресурсами тела и потенциалом здоровья, через мануальный контакт и через дыхание.

Запросы для обращения:

  • системные заболевания (хронические, аллергии, эндокринные и пр.);
  • реабилитация после травм и хирургических операций;
  • задержки развития, нарушения осанки и прикуса;
  • осмотр мам и новорождённых.

Как практик расстановок - исследую функциональность живых (родовых и социальных) систем. Системно-феноменологический метод проявляет наличие трансмиссий межпоколенческй травмы, даёт понимание важности принадлежности, иерархии, и правильного обмена внутри семейной системы и показывает возможные пути изменения.

Через расстановочный подход можно осознать, что каждая семья - это единая система, и болезни существуют как проявление нарушенных связей внутри неё.

В своей практике ( последних 16 лет) я работаю с родителями детей со сложностями в общении, трудностями в обучении, с нарушениями сна и пищевых привычек, а также и с более тяжёлыми системными состояниями.

Сеанс -100€,

Рига/онлайн.

При длительной терапии периодичность сеансов обговаривается индивидуально.
Citi pakalpojumu sniedzēji