Pirmo gadu ar mums

Marija Sils/ Sistēmiski šamaniskās prakses/ Sistēmiskie sakārtojumi

LV, RU

Sūtīt ziņu Marija Sils/ Sistēmiski šamaniskās prakses/ Sistēmiskie sakārtojumi


Vēlos saņemt ziņu uz


Nosūtot ziņu, es piekrītu Retrits.lv privātuma politikai un lietošanas noteikumiem.

Kategorija

Piedāvājumi

Vadu sistēmisko sakārtojumu jeb izvietojumu grupas un šamaniskās prakses, kā arī strādāju ar klientiem individuāli, pētu sistēmisko lauku fenomenus. Ar sistēmfenomenoloģiju aktīvi nodarbojos vairāk kā 10 gadus, bet ar šamaniskajām praksēm - jau vairākus gadu desmitus. Mani skolotāji ir gan Latvijā, gan aiz tās robežām, un arī Garu pasaulē - to, kas ir vērtīgākais, energoinformatīvais Lauks māca pats.

Pamatā šīm praksēm ir uzskats, ka cilvēks nav ‘vientuļa sala’, bet savas dzimtas un dvēseles loku dalībnieks. Tāpat kā ģenētiski mūsu ķermeņu veidolus nosaka gēni, mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem, talantus, emocijas un garīgos aicinājumus veido fenomeni, kas pieredzēti mūsu dzimtā un mantoti dvēseles karmiskajā pieredzē. Sistēmas fenomens šajā gadījumā ir kā tās dotais nospiedums, pēda mūsu enerģētskajā laukā - tādēļ visas šīs prakses kopumā sauc par sistēmfenomenoloģiju.

Dzimta ir mūs veidojošais enerģētiskais pamats, jo katrs cilvēks nes sevī daļiņu no katra sava senča, kas dod jaunākajiem dzimtas locekļiem kā savu spēku un gudrību, tā arī pieredzi un problemātiku. Mēs esam arī daļa no savu daudzo inkarnāciju sistēmas, kur sastopamies ar citām sava augstākā Es daļām. 

Ja sistēma ir sakārtota, ja visi elementi tajā ir savās vietās, cilvēka dzīve rit viegli un pilnvērtīgi, tā ir adekvāta viņa personīgajām vēlmēm un aicinājumiem. Ja sistēmā ir kādi defekti, tie pieprasa no cilvēka pastiprinātu enerģijas atdevi uz šiem fenomeniem, kā rezultātā cieš cilvēka personīgā attīstība, attiecības ar līdzcilvēkiem, veselība, darbs un pašrealizācija. Jāsaka - sistēmiskā kārtība vairāk ir nevis galamērķis, bet process, jo, dzīvei ritot uz priekšu, tā mūs ieved aizvien jaunos piedzīvojumos un ik pa laikam atklājas kāds samezglojums dzimtā, par ko iepriekš pat nenojautām.

Jo tas, ko mēs kārtojam - tā nav dzimta kā tāda, bet gan mūsu katra paša vieta tajā!

Sistēmiskajās grupās ir dažādas dalības formas. Ir klienti (tie, kuru jautājumsi tiek risināti) un aizvietotāji, reizēm kāds paliek arī vērotājos.. Aizvietotāji izstaigā enerģijas Laukā, tādejādi padarot redzamu Lauka kustību un tēlu emocijas. Aizvietotāji ne tikai palīdz atklāties sistēmiskajam laukam klienta jautājuma kontekstā, bet arī iekustina un harmonizē paša aizveitotāja Lauku. Aizvietošana sagatavo lauku savam klienta darbam un pēc tam palīdz jaunajai kārtībai integrēties dzīvē. Tādēļ šīs metodes ir vērts praktizēt daudzmaz regulāri, nākot ne tikai risināt savu jautājumu,  bet arī darbojoties kā aizvietotājam. 
Interesanti, ka darbs Laukā ir vairāk enerģētisks, ne psiholoģisks, tādēļ man un arī aizvietotājiem nav jāzina nekas vai gandrīz nekas no tā, ko klients par to domā savā prātā un kas faktiski ir noticis. Sakārtojums izvēršas pats daudz skaidrāk, ja ir mazāk sākotnējās informācijas - saruna ir vajadzīga tikai tik, cik procesa gaitas pieņemšanai un rezultāta aiznešanai līdz klienta apziņai.

Ja fiziskās pasaules elementi ir neapšaubāmi un nemaināmi savos fiksētajos stāvokļos, tad enerģētiskie un garīgie fenomeni ir relatīvi un maināmi. Tie savukārt ietekmē cilvēka sistēmu fizisko elementu attiecības un struktūras nākotnē. Sistēmfenomenoloģijas metodes nemaina vēstures gaitu, tās neietekmē citus cilvēkus, bet tās sakārto tā cilvēka lauku, kas izteicis šādu vēlēšanos. 


Sistēmisko sakārtojumu metodes tipiskie jautājumi:

 • Partnerattiecību sarežģījumi
 • Bērnu problēmas
 • Veselības problēmas
 • Sarežģījumi darba kolektīvos
 • Pašizpausmes problēmas
 • Nemotivētas, nepatīkamas emocijas
 • Atkārtotas krīzes un traumas
 • Materiāli zaudējumi

Sistēmiskie sakārtojumi biežāk un kvalitatīvāk notiek grupās, bet ir iespējami arī individuāli procesi. Grupa dod iespēju klientam paskatīties uz savu jautājumu no malas, kā arī uz brīdi distancēties no tā rituma, kurā viņš sevi ievilcis, un pēc tam "iekāpt" jaunajā kārtībā. Taču klienta dalība nav pasīva, jo sakārtojums notiek tieši tik lielā apmērā, cik klient ir gatavs ieraudzīt un iznest. 

Arī tad, ja cilvēks vēlas savu klienta darbu izstrādāt individuāli,  vēlams padarboties kā aizvietotājam grupās pirms un pēc sava darba.


Sistēmisko izvietojumu vakaros un dienas darbnīcās notiek :

 • lielie sistēmiskie klientu darbi,
 • diagnostiskie darbi (ar ieskatu Laukā, bet bez tā pārkārtošanas),
 • aizvietošanas iespējas - aizvietotāju Lauks arī tiek sašūpots un kārtots, tikai ne pēc tieši izvēlēta pasūtījuma.

Vērot, neiesaistoties, nav paredzēts - jābūt gatavam, ka kāds var izvēlēties ar aizvietotāju. Tomēr savs ieguvums un pienesums ir arī vērotājiem.
Klientu darbi pie manis ir iespējami tiem, kas nāk arī aizvietot vai Lauku kustināt, jo tad process ir kvalitatīvāks un labāk integrējas dzīvē.

Ir gan klātienes, gan online vides sistēmiskās grupas un nu jau kādu laiku pieejamas arī Lauka kustināšanas darbnīcas.

Tajās mēs neveidojam lielos klientu darbus, bet skatāmies  kādas tēmas kopīgā Laukā katrs no savas pozīcijas un tad dziļāk to izstrādājam nelielās grupiņš cits ar citu. Šīs darbnīcas notiek onlain vidē.

Klātienes grupas es veidoju Rīgā, Tukumā un Kuldīgā, bet vasarā reizēm arī dabā, Lāčupītes dendrārijā.


Tā kā manai būtībai visatbilstošākās ir šamaniskās prakses un šamaniskais pasaules skatījums, tas bieži vien apvienojas ar sistēmisko darbu. Šamniskais ceļš ved dziļāk zemapziņā un virsapziņā, tas ir tēlaināks, dabiskāks un lielākā saķerē ar realitāti. Šamaniskās prakses ir arī sistēmiskā darba šūpulis, jo sistēmiskās pieejas aizsācējs mūsdienu pasaukē Berts Helingers savu metodiku veidoja uz šamaniskās dziedināšanas bāzes. Šamnaiskie ceļojumi kārto gan cilvēka dzimtas, gan reinkarnāciju jautājumus, gan arī pamazām palīdz atgūt phihoemocionālo veselumu. Manā praksē notiek ne tikai šamaniskie ceļojumi, bet arī dinamiski procesi, biežāk dabā, vasaras sezonā. Reizēm šamaniskie elementi parādās arī sistēmiskajos izvietojumos - kā stihiju spēki, dažādi pavadoņi no dvēseles plāna, spēka dzīvnieki, vietu gari, laika cilpas un transa elementi.

 • Interesants un jaudīgs sistēmisko un šamanisko prakšu apvienojums ir sistēmiski šamaniskie Rituāli, kas parasti notiek cilvēku grupās, kas vienojušās par noteiktu rituāla mērķi un sasaisti ar tam atbilstošiem Augstākajiem spēkiem. Rituālus var arī pasūtīt kādai savai vajadzībai (piemēram - dzimtas vai ģimenes saliedēšanai, veselībai, jauna ceļa uzsākšanai vai kādam pārmaiņu brīdim dzīvē, u.c.)
 • Jau ceturto reizi manā vadībā notiek sistēmisko sakārtojumu vadītāju apmācības sadarbībā ar mācību centru "Saskarsme". Šis ir 2-gadīgs kurss, un nākamo uzņemsim 2025.gada rudenī.
 • Ik vasaru notiek arī sistēmisko sakārtojumu izbraukuma nometne "Dzīves upe" (šogad šai nometnē visas vietas jau aizņemtas).
 • Ja interesē, te var palasīt  manus rakstus par sistēmiskām tēmām vai šamanisma praksēm.

Manu konsultāciju un grupu nodarbību cenas:

 • Sistēmiskais sakārtojums grupā = 80,00 eiro (Rīgā un onlain vidē), vai 70,- (Tukumā vai Kuldīgā)
 • Diagnostisks sistēmiskais darbs = 40,00 eiro  (gan klātienē, gan virtuālā grupā)
 • Dalība sakārtojumu grupā kā aizvietotājam vai rituālā kā dalībniekam = ziedojums pēc paša iekšējām sajūtām.
 • Rīgā  = 80,00 eiro individuāls darbs  (līdz pusotrai stundai)
 • Zoom, Tukumā, Kuldīgā vai Uguņos = 70,00 eiro individuāls darbs   (līdz pusotrai stundai)

Grupās var piedalīties pēc iepriekšējas pieteikšanās. Visi tuvākā laika pasākumi un pieteikumu formas atrodamas te: JAUNUMI

Vairāk informācijas un pieteikšanās arī pa tel. +371 29393605 vai e-pastā: zemesvejs12@gmail.com

Uz tikšanos!

Piedāvājumi
Citi pakalpojumu sniedzēji