Kategorija

Piedāvājumi

Sakrālā ģeometrija

Pasaulē viss radīts pēc vienotiem principiem. To mēs varam novērot gan dabas formās un veidojumos, gan arī cilvēka ķermeņa mazākās struktūrās. Zinātne, kas to pēta, ir sakrālā ģeometrija. Sakrālā ģeometrija nav vien par formām. Tā ir Dieva un Visuma valoda, izziņas ceļš, izaugsmes instruments, caur kuru iepazīt lietu patieso dabu un kārtību, spēju redzēt lietu kopsakarības, harmoniju un sakārtotību, paplašināt apziņu un gūt viedas zināšanas. Ieraudzīt, kā visi esam vienoti, galu galā veidojot vienu veselumu.

Sakrālās ģeometrijas principus ievēro sakrālo ēku arhitektūrā un sakrālajā mākslā. Harmonija un proporcijas pastāv arī mūzikā, gaismā un kosmoloģijā. Latviešu valodā šī termina vietā var lietot arī “Gaismas ģeometrija” – “sakrāls” nozīmē “svēts”, savukārt “svēts” indoeiropiešu pirmvalodā un domāšanā saistīts ar nozīmi “gaisma”. Grāmatā “Slepenā doktrīna” rakstniece, domātāja, Teozofijas biedrības dibinātāja Helēna Blavatska ģeometriju sauc par dievišķo zinātni.

Vēlies, lai par tavu piedāvājumu uzzin plaša auditorija? Sazinies: info@retrits.lv