Kategorija

Piedāvājumi

Uzņēmumiem

Aizvien apzinātāk tiek pievērsta uzmanība tam, kā uzņēmumā, darba vidē jūtas darbinieks. Un kā viņš jūtas vispār. Tieši tādēļ arvien vairāk runā par tādu jēdzienu kā labbūtība. Labbūtība ir laba jušanās gan darbā, gan dzīvē – kopumā. Darbā tā ir saistīta ar visiem tajā esošajiem aspektiem – darba vidi un organizācijas kultūru, savstarpējām attiecībām ar kolēģiem un vadību, piederības sajūtu, ienākumiem, kas atbilstoši darbinieka ieguldījumam, un darbinieka cerībām par nākotni. Būtiski, lai labbūtība ir gan ķermeņa, gan prāta, gan kopienas līmeņos.

Darbinieks augstu vērtē uzņēmumu, kas rūpējas par viņa individuālo labbūtību, atbalstot ar piemērotu un patīkamu vidi, kurā ir vēlme uzturēties, pusdienošanas un atpūtas iespējām un citiem praktiskiem aspektiem. Savukārt darba kolektīva labbūtībai lieti noder komandu saliedēšanas pasākumi, kas vairo prieku un uzņēmuma izaugsmi.

Vēlies, lai par tavu piedāvājumu uzzin plaša auditorija? Sazinies: info@retrits.lv