Kategorija

Piedāvājumi

DZIEDINĀŠANAS PRAKSES

Kas ir dziedināšana? Lai arī latviešu valodā vārds “dziedināšana” asociatīvi mēdz saistīties ar alternatīvām ārstēšanas metodēm, patiesībā šis vārds apzīmē jebkāda veida ārstēšanu. Jebkuras dziedināšanas (ārstēšanas) prakses mērķis ir palīdzēt cilvēkam justies labāk, veseļot un atveseļot.

Cilvēka izvēlē ir tas, kādu dziedināšanas praksi viņš izmanto savai fiziskajai, mentālajai, emocionālajai un garīgajai veselībai, sev kā veselam kopumam. Ir ārstēšanas prakses, kas balstās akadēmiskās medicīniskās zināšanās, kā, piemēram, psihoterapija un fizioterapija; ir prakses un alternatīvās medicīnas ārstēšanas metodes, kas balstās gadu simtiem un tūkstošiem un senās zināšanās, piemēram, homeopātija, kas radās 18. gadsimta beigās, un meditācijas un joga – prakse cilvēka veselumam jau no Senās Indijas laikiem; un Jaunā Laika prakses, piemēram, laika līniju dziedināšana un kvantu prakses.

Lasīt vairāk


No vietnes tezaurs.lv:

Dziedināt – ārstēt

  1. Ārstēt.
  2. Panākt, ka dzīst.
  3. Padarīt veselu.
  4. Būt tādam, kam ir spēja darīt veselu, novērst slimību.

No vietnes www.oxfordlearnersdictionaries.com:

Healing 

Healing - the process of becoming or making somebody/something healthy again; the process of getting better after an emotional shock (no angļu val. dziedināšana – process, kura laikā cilvēks tiek padarīts vesels / kļūst vesels; atveseļošanās process pēc emocionāla pārdzīvojuma).

Vēlies, lai par tavu piedāvājumu uzzin plaša auditorija? Sazinies: info@retrits.lv