Kategorija

Piedāvājumi

Mediācija

Mēs katrs esam auguši dažādās vidēs, mūsu priekšstati un sajūtas par pasauli mēdz būt tik atšķirīgi, ka dažkārt, rodoties domstarpībām, kļūst grūti vienam otru saklausīt. Apstākļos, kuros katra iesaistītā puse emocionāli pieķeras savam viedoklim un kādu apstākļu dēļ nesaklausa otra uzskatus un sajūtas, mēdz rasties strīdi. Šādos strīdos, kuros konflikts ir šķietami savstarpēji neatrisināms, palīdzēs mediators – vadot mediācijas procesu. Mediācijā ar neitrālas trešās personas palīdzību tiek meklēts konstruktīvs domstarpību risinājums. Mediācija ir brīvprātīgs process un tajā zaudētāju nav. Tās mērķis ir komunikācijas ceļā nonākt līdz risinājumam, kas vērsts uz katras konfliktējošās puses interesēm. Pielietojot mediāciju, strīdu var atrisināt ātrāk, kā arī izvairīties no tā samilšanas.