Pirmo gadu ar mums

ELĪNA SPĒLMANE / GEŠTALTTERAPIJA

Palasta iela 10, Rīga

+371 29442882

Sūtīt ziņu ELĪNA SPĒLMANE / GEŠTALTTERAPIJA


Vēlos saņemt ziņu uz


Nosūtot ziņu, es piekrītu Retrits.lv privātuma politikai un lietošanas noteikumiem.

Kategorija

Piedāvājumi

Nav lielākas brīvības par brīvību būt sev pašam. Tas ir tas ceļš, ko eju es pati un tas ir tas ceļš, kurp aicinu jebkuru sastapto cilvēku.

Es ticu katra cilvēka spējai atrast līdzsvaru mūsdienu dinamiskajā, mainīgajā un frustrējošajā pasaulē. Tas notiek, pateicoties cilvēka spējai radoši pielāgoties, transformēties, kas ir neizbēgama, bieži nepatīkama, nesaprotama un patiešām izaicinoša pieredze cilvēka dzīvē. Terapeits var atbalstīt Tevi šajā procesā, lai būtu vieglāk orientēties un atgūt līdzsvaru, balansējot starp dažādiem dzīves kontekstiem - darbu, ģimeni, pašizaugsmi un atpūtu, kā arī, satiekoties ar krīzēm, traumējošiem notikumiem.

Tev nav jātiek ar to galā vienam.


Psihoterapija ir Dvēseles higiēna, kur satiekas divi.

 „Psiho” no latīņu valodas tiek tulkots kā Dvēsele, „terapija”, kā ārstēšana. Psohoterapija ir notikums, kad sastopas divi cilvēki – divas Dvēseles. Mijiedarbojoties terapeitam ar klientu Dvēseles līmenī notiek pārvērtības. Līdzīgi, kā dziļākās rētas mūsos atstāj citu cilvēku radīti nospiedumi, tā mēs sevi varam saprast, transformēt, dziedināt tikai ar cita cilvēka klātbūtni. Cilvēks var neiedomājami daudz sasniegt pašmācību, pašizaugsmes ceļā. Vienlaikus lielākās pārmaiņas notiek klātesot otram cilvēkam, kurš ar savām zināšanām, prasmi klausīties, nevis dzirdēt otrā savu atspulgu, caur klienta vajadzību izpratni, caur klienta unikalitātes pieņemšanu, var palīdzēt klientam radīt jaunu pašpieredzi un veidot jaunus uzskatus, atmest veco, nokalpojušo.

Psihoterapija var būt gan kā emociju un prāta higiēna, lai veicinātu apzināšanos, dzīvotu pilnasinīgu dzīvi, gan vērsta uz kādu problēmsituāciju risināšanu, attiecību uzlabošanu, krīžu pārvarēšanu un traumatiskas pieredzes pārstrādi.


Kādēļ geštaltterapija?

Geštaltterapija ir izveidojusies, apvienojot humānistiskās psiholoģijas, psihoanalīzes un ķermeniski orientētās psihoterapijas sasniegumus. Tā ir mūsdienīga un populāra. Geštaltterapijā notiek darbs ar cilvēka dzīvi kopveselumā: ar sajūtām un norisēm ķermenī, emocijām, domām, attiecībām un garīgo nostāju.

Geštaltterapija palīdz gan pārvarēt psiholoģisku traumu sekas, gan arī pilnveidot sevi. Dziļāk un skaidrāk apzinoties savas izjūtas un vajadzības, klients spēj labāk uzņemties atbildību par savu rīcību un tās sekām. Šai terapijai ir raksturīga tehniku daudzveidība, taču cilvēks vienmēr tiek rosināts pārdzīvot un apzināties notiekošo „šeit un tagad”: savas pašreizējās jūtas, emocijas un atbildību.

Geštaltterapija ir brīva no vērtējumiem, cilvēka ievietošanu kastītēs. Tā ir vērsta nevis uz problēmu cēloņu meklēšanu: „Kāpēc noticis tā?”, bet uz vēlamām izmaiņām un attīstību: „Ko Tu gribi? Kā to sasniegt?”.

Geštaltaltterapijas galvenais fokuss vērsts uz  klienta AKTUALITĀTI šeit un tagad, APZINĀŠANĀS veicināšanu vairākos līmeņos – ķermeņa, emociju, prāta, garīgajā, sociālajā un ATBILDĪBAS uzņemšanos par savu dzīvi, lēmumiem, rīcību un attieksmi.

Mana dziļākā pārliecība, ka īstas un laimīgas dzīvošanas pamatā ir saikne – saikne pašam ar sevi un ar sev tuviem cilvēkiem, notikumiem, procesiem dzīvē  un, iespējams, ar kaut ko vēl plašāku kā mūsu apziņa radusi ikdienā aptvert.


Kā notiek konsultācijas?

Iepazīšanās, klienta pasūtījuma noformulēšana, vienojamies par terapijas mērķiem un aptuveno sesiju skaitu. Terapijā ļoti svarīgas ir regulāras tikšanās, jo tas ietekmē procesa efektu un rezultātu. Vēlams ieplānot sesijas reizi nedēļā, lai terapijas process būtu pilnvērtīgs.

Vienas sesijas ilgums ir 45-60 minūtes.

Terapeita uzdevums ir radīt drošu vidi un saglabāt konfidencialitāti, savukārt pielietoto tehniku ziņā geštaltterapija ir ļoti radoša - tā izmanto atšķirīgu psihoterapiju virzienu elementus un paņēmienus. Papildus dialogam sesiju laikā, terapeits daudz strādā ar ķermeni, var izmantot metaforiski asociatīvās kārtis,  mākslas terapijas elementus, psihodrāmas elementus, izmanto daudz no kognitīvi biheiviorālās terapijas. Praksē izmantoju arī eneagrammas zināšanas par cilvēku 9 neapzinātām motivācijām un instrumentus no transformācijas koučinga.


Kādus jautājumus var risināt terapijā?

Psihoterapija var būt īslaicīgs atbalsts krīzes situācijā (3-5 sesijas), kad cilvēks sastapies ar traumatizējošu notikumu, attīstības krīzi un ir nepieciešams atbalsts, lai mazinātu ciešanas, atrastu resursus, lai adaptētos jaunajai dzīves situācijai.

Problēmfokusēta terapija, kad var būt nepieciešamība atrisināt kādu noteiktu konfliktu vai grūtības attiecībās, darba vai pašizaugsmes jomā. Kopā ar klientu uzstādām vēlamo mērķi un vienojamies par sesiju skaitu, kuru laikā šo risinām.

Dažkārt klients vēlas pievērsties personīgai izpētei un izaugsmei ilgstošāku laiku, lai veicinātu savu apzinātību un klātesamību savas dzīves notikumos. Tad terapeits strādā personības psihoterapijas kontekstā un var kļūt par klienta pavadoni arī ilgstošāku laiku – gadu, divus un vairāk.

Tev jāsper tikai vienu soli.


Ja tas Tevi uzrunā - piesakies uz konsultāciju:

Konsultēju klātienē Rīgā un online.


Mana izglītība:
  • Geštaltpraktiķe, Rīgas Geštalta institūts
  • Transformāciju koučs, ICTA
  • Eneagrammas meistare ICTA
  • M.A. NLP, NLP trenere

Geštalta lūgšana:

“Es dzīvoju savu dzīvi, tāpat kā Tu dzīvo savējo.

Es esmu atnācis šajā pasaulē ne tāpēc, lai dzīvotu saskaņā ar Tavām gaidām.

Tāpat kā Tu esi atnācis ne tāpēc, lai dzīvotu saskaņā ar manējām.

Tu esi Tu.

Es esmu es.

Ja mums būs lemts satikties, tas būs brīnišķīgi.

Bet, ja nē, tad to mainīt nav mūsu varā. ”

/Fricis Perlzs/

Piedāvājumi
Citi pakalpojumu sniedzēji