Kategorija

Piedāvājumi

Bērnu / pusaudžu terapeiti

Bieži vien arī bērnu emocionālās grūtības atrisinās tad, ja sarežģījumus risina nevis caur bērniem, bet gan viņu vecākiem. Bērni ļoti smalki uztver vecāku dzīvē un emocionālajā pasaulē notiekošo, tas arī šim šķietamajam brīnumam ir skaidrojums. Tas nozīmē – mēs nevaram palīdzēt bērnam, ja nepalīdzam visupirms paši sev.

Tomēr, ja bērna grūtības nav īslaicīgas vai ir piedzīvota trauma, vajadzīga psiholoģiskā un terapeitiskā palīdzība arī pašam bērnam un pusaudzim speciālista vadībā. Psiholoģiskā palīdzība bērnam un pusaudzim nepieciešama, ja ir: grūtības kontrolēt emocijas, piedzīvota vardarbība, mobings, ievērojami pasliktinājušās sekmes, bērns kļuvis ierāvies sevī, ēšanas traucējumi, atkarības, trauksme, miega traucējumi, UDHS un citas grūtības.

Bērna veselība ir liels dārgums, kuru saudzēt, kopt, par kuru rūpēties. Jo stabilākus un drošākus pamatus ieliekam bērnībā, jo vieglāk cilvēkam būs rast risinājumu sava pieauguša cilvēka dzīvē.

Dodoties pie bērnu psihologa vai psihoterapeita, visbiežāk tiek izmantota smilšu terapijas metode, kurā bērns savas emocijas “izspēlē” smiltīs, dodot iespēju speciālistam caur simboliem nolasīt to, kas šobrīd risinās bērnā. Tāpat bērniem pielieto terapeitiskās metodes, kā mākslas terapiju, drāmas terapiju, dzīvnieku terapiju un citas.

Arī pusaudžiem ļoti piemērota ir drāmas terapija un kustību terapija, jo pusaudži var būt it īpaši negribīgi runāt par savām grūtībām. Tāpat viens no veidiem, kā risināt pusaudža grūtības, ir ģimenes terapija, kā arī metodes, kas jau ir pieaugušo terapijas klāstā, piemēram, KBT terapija. Piemērotāko terapijas veidu ieteiks speciālists.

Vēlies, lai par tavu piedāvājumu uzzin plaša auditorija? Sazinies: info@retrits.lv