Kategorija

Piedāvājumi

Skolas / online un klātienes

Mūsdienu vecāki kļūst aizvien rūpīgāki sava bērna skolas izvēlē. Skolas tiek izvēlētas ne vien pēc ģeogrāfiski tuvākās atrašanās vietas vai interesēm un mācību novirziena (sports, mūzika, māksla, cita), bet arī pēc vērtībām, kas tuvas kā vecākiem, tā izvēlētajai skolai. Līdzās valsts noteiktajam mācību standartam, ir privātās skolas (atsevišķos gadījumos arī pašvaldības skolas, piemēram, Rīgas Valdorfskola), kurās mācības notiek caur citādu redzējuma prizmu: Montesori skolas, Valdorfa pedagoģijas skolas, kristīgās skolas, kā arī alternatīvās skolas, kas obligāto mācību saturu ietver atšķirīgā formātā. Tāpat ir iespēja izvēlēties, vai bērns mācīsies klātienē, attālināti, online skolā vai mājmācībā.

Alternatīvajās skolās, vecāku veidotajās skolās paralēli valsts noteiktajam standartam, pievērš īpašu uzmanību, piemēram: cilvēka psiholoģijai, bērna harmoniskai attīstībai, dabiskajai izziņai, apziņas attīstībai, radošumam, individuālajiem talantiem, dzīves prasmēm, empātijai, izpratnei par saikni ar dabu u.c.

Vēlies, lai par tavu piedāvājumu uzzina plaša auditorija? Sazinies: info@retrits.lv