Kategorija

Piedāvājumi

Cilvēka dizains

Cilvēka dizains jeb plašāk pazīstamais termins angļu valodā Human Design ir metode, kas īpaši smalki pēta mūsu personības, raksturus, talantus, uzvedības modeļus, kā arī saderības. Cilvēka dizains ir sistēma, kas parāda mūsu īsto dabu. Zinot savu patieso dabu, varam dzīvot nesalīdzināmi brīvāk, baudīt to, kādi esam un izpaust savus talantus, necenšoties sevi lauzt un pielāgoties citiem, kā arī negaidot no citiem, ka tie būs tādi paši, kā mēs. Ļaujot katram būt autentiskam un izdzīvot savu pilnestīgāko dzīvi. Sevis iepazīšana caur cilvēka dizaina sistēmu dāvā mums drosmi, iekšējo pārliecību, ļauj no jauna noticēt sev, radīt enerģiju, nodarboties ar to, kas patīk un būt veselīgās attiecībās. Un kas vēl svarīgi – iepazīstot šo sistēmu, iemācīsieties, kā komunicēt ar citu tipu cilvēkiem.

Cilvēka dizaina sistēma cilvēku pēta sīki un smalki, bet kopumā tos iedala sekojošos tipos: manifestori, ģeneratori un manifestējošie ģeneratori, projektori un reflektori.

Vēlies, lai par tavu piedāvājumu uzzin plaša auditorija? Sazinies: info@retrits.lv