Šīs nedēļas populārākais

Piedāvājumi

Laika līniju dziedināšana - brīnums, varbūt maģija?

Varbūt kādam šis stāsts būs vien pasaka, bet kāds līdz pat pašām kaulu smadzenēm sajutīs, ka tas tā ir. Ja tu pēc šī stāsta izlasīšanas pieļausi, ka tajā ir kaut neliela daļa taisnības, tad, jau vien pieļaujot tādu iespējamību, tava apzināšanās sāk paplašināties, jo, kā zināms, arī katrā pasakā vienmēr ir kaut daļa patiesības.

Nu jau vairākus gadus pie mums, Latvijā, ir ienākusi un kļūst arvien populārāka tāda metode, Jaunā laika instruments, kā Laika līniju dziedināšana (Timeline Heeling, TLH). Tie, kas ir to apguvuši un pielieto vai nu sev personiski, vai strādājot ar saviem klientiem, šo instrumentu ir atzinuši par ļoti jaudīgu, un ne bez pamata, jo ar tā palīdzību pat samērā īsā laika periodā ir izdevies atrisināt situācijas, ko iepriekš nav sanācis daudzu gadu garumā un, kā dažkārt atklājas – pat daudzu dzīvju laikā. Arī no saviem klientiem meistari saņem daudz pozitīvu atsauksmju. Tomēr bieži vien cilvēks to neuzdrošinās pat pamēģināt, jo iekšējā pretestība, bailes un neziņa ņem virsroku. Daudziem liekas - ka tikai nenotiek kā fantastikas filmā, kur, izmainot kādu pagātnes notikumu, pēc tam nākotnē ir notikušas tik kardinālas pārmaiņas, ka labāk neko neaiztikt un atstāt visu, kā ir. Tādēļ šī raksta galvenais uzdevums ir koncentrētā veidā pastāstīt par šīs metodes būtību, lai pēc iespējas izkliedētu jebkuru baiļu ēnu, pastāstīt, vai tas ir droši, un vai bailēm vispār ir kaut mazākais pamats. Kā arī, tas būs kā noderīgs informatīvs materiāls tiem, kuri vienkārši vēlas uzzināt kaut ko par šo metodi tuvāk.

Laika līniju dziedināšanas metodes autors ir Sals Rakeli (Sal Rachele) – dziednieks, gaišreģis, skolotājs, daudzu grāmatu autors, kas ir tulkotas dažādās valodās, divas no tām ir izdotas arī latviski – “Zeme mostas. 2017 – 2030. Prognozes un vēstījumi” (2020) un “Dvēseles integrācija” (2021) – ieteiktu tās izlasīt ikvienam, kas meklē atbildes uz lielajām dzīves kopsakarībām, kas seko savai sirdsbalsij, ejot dvēseles izvēlēto ceļu, vai arī vēl tikai to meklē. Salam Rakeli Laika līniju dziedināšanas metodi ir nodevuši arkturiāņi, planētu Arkturs apdzīvojoša apgaismota civilizācija, astotā blīvuma gaismas būtnes, - civilizācija, kas ir nogājusi garu augšupcelšanās ceļu, kas arī ir piedzīvojusi līdzīgus procesus tiem, kas patlaban norisinās uz Zemes un ar mums, tās iemītniekiem. Atgādināšu, ka mēs patreiz no trešā blīvuma (3D) pārejam uz ceturto (4D). Vienkāršoti šo pāreju varētu paskaidrot, ka, Zemes un dvēseļu augšupcelšanās rezultātā, kad paaugstinās vibrāciju frekvences, gan Zemes, gan cilvēku enerģija kļūst smalkāka, cilvēkiem notiek apziņas līmeņa paplašināšanās. Par to liecina arī tas, cik lielā mērogā cilvēks spēj izprast pastāvošās likumsakarības. Jo, arī pārejot uz 4D, zāle turpinās būt zaļa, un mēs turpināsim elpot.

Ko nozīmē Laika līniju dziedināšana, kas ir laika līnijas, kas tiek dziedināts un kādos gadījumos to pielieto? Kas ir laiks? Lai arī savā fiziskajā realitātē lietojam lineāro laiku, kas tiek mērīts ar pulksteņa palīdzību, dažkārt stundas paskrien kā minūtes, bet minūtes var vilkties vai veselu mūžību – to ir piedzīvojis ikviens. Mēs visi atrodamies laika ietekmē, - kad esam priecīgi, tad ir sajūta, ka laiks paskrien pārāk ātri, bet, kad atrodamies krīzes situācijā, tad reizēm laiks velkas kā gliemezis. Pēc tā var secināt, ka laiks ir arī subjektīvs jēdziens.

Šajā rakstā es neņemos detalizēti izklāstīt, kas ir laiks, jo tas patiesi ir viens no vissarežģītākajiem jautājumiem, ko vien var iedomāties. Pastāstīšu par to vien tādā kontekstā, kas palīdzētu rast atbildes par Laika līniju dziedināšanas metodi. Ja kādam varbūt ir radusies interese dziļāk izprast, kas ir laiks, un kā veidojas šīs bezgalīgās iespējas – laika līnijas, - tad ļoti iesaku Sala Rakeli grāmatu “The Mystery of Time”, kas ir izdota un pie mums pieejama arī krievu valodā – “Tайна времени”, to meistars iesaka jebkuram Laika līniju dziedināšanas praktiķim.

Par laiku, laika līnijām, realitātes radīšanu un tās uztveri, un kā tas viss iekļaujas visa vienotajā Avotā – pāris fragmentos no Sala Rakeli krievu valodā izdotās grāmatas “Tайна времени”:

“Mēs nemitīgi, katru mirkli, radām arvien jaunas realitātes, - laika līnijas nemitīgi sazarojas kā enerģijas viļņi – tā ar apziņu un laiku sasaistās nenoteiktības princips kvantu fizikā.”(1)

“Dievs – tas ir viss, kas ir, gan arī vienlaicīgi ir avots visam, kas ir. Dievs uztver dzīvi divos dažādos veidos – kā katru no mums atsevišķi un kā mūs visus vienlaicīgi.”(2)

“Viss, kas ir, notiek vienlaicīgi, tāpēc bezgalīgais daudzums iespējamo realitāšu tika radīts (vai tiek radīts) vienā mirklī, un mēs varam pieņemt paši lēmumu, kuras no tām uztvert bezgalīgā laika periodā.”(3)

“Eksistē koncepcija, balstoties uz kuras, viss jau ir noticis, un mēs vienkārši izlemjam no jauna to piedzīvot – mēs varam atkārtoti uztvert jau agrāk mūsu pašu izpētītās laika līnijas cik reižu vien vēlamies, vai arī mēs varam pāriet uz jaunām laika līnijām, kas jau ir radītas, un izzināt tās. Piemītot ļoti augstam apziņas stāvoklim, mēs varētu radīt to, kā iepriekš laika līnijās nekad nav bijis.”(4)

“Nedaudz pārformulējot iepriekš piedāvāto ideju – neskaitāmas paralēlās realitātes / laika līnijas, kas jau ir radītas un ir brīvas, norāda vien uz to, ka mums ir dota iespēja - brīvā griba - izvēlēties vienu vai vairākas no tām, ko mēs vēlamies uztvert, pieņemt. Atrodoties vairākos līmeņos jeb citiem vārdiem – dimensijās – mums rodas iespaids, ka radām kaut ko jaunu, bet patiesībā mēs izzinām realitāti, kas jau ir tikusi radīta. Patiesībā kaut kur varētu būt tāds apgabals, kur rodas pavisam jaunas laika līnijas, bet tāds apziņas līmenis ir krietni pārāks pār to apziņas līmeni, kāds piemīt vairākumam cilvēku uz Zemes.”(5)

Par to, ka eksistē tāda iespējamo neskaitāmu, bezgalīgu variantu telpa, un ka mēs ikviens ar saviem nodomiem un lēmumiem varam ietekmēt, kādā no variantiem savā dzīvē – realitātē – atrodamies patreiz un kur nokļūsim nākotnē – to savās grāmatās ir smalki un detalizēti aprakstījis Vadims Zēlands, nodefinējot to par realitātes transērfingu – ka pastāv iespēja no vienas bezgalīgo Variantu telpā esošās realitātes nokļūt uz citu, sev vēlamo. Šī autora grāmatas arī būtu ieteicams turēt savā mājas bibliotēkā un ik pa laikam pārlasīt no jauna.

Ir daudz un dažādu stāstu par to, kā Dievs, lai piedzīvotu pats sevi, sadalījās (fragmentējās) neskaitāmās visdažādākajās dvēseļu šķautnēs, lai kaut kad atkal atgrieztos pats pie sevis, bet nu jau bagātinājies ar piedzīvotā, sajustā, pieredzētā bagāžu. Tas ir sākums un beigas vienā punktā, katras beigas vienmēr ir arī kaut kā jauna sākums, - tam visam nav ne sākuma, ne gala, tas ir bijis vienmēr, un vienmēr arī būs. Tas varētu būt stāsts par to, kā vienotajai apziņai sadaloties neskaitāmos fragmentos, katrs no tiem kļuva kā individualizēta dvēsele.

Un tā, turpinot šo individualizētās dvēseles mūžīgās evolūcijas ceļu, tā neskaitāmas reizes iemiesojas visdažādākajās pasaulēs, un arī uz Zemes, lai šeit iegūtu savu pieredzi cilvēka veidolā, - tā tas ir bijis jau dzīvju dzīves, kopš laiku laikiem. Lielākā daļa cilvēku to jau ir piedzīvojuši neskaitāmas dzīves, un daudzi varbūt pat jau pārlieku ilgi aizkavējušies, ko dvēsele sākotnēji nemaz nebija plānojusi, bet arvien nākas šeit atgriezties, jo ir “sastrādāta karma” – kaut kur ir pārkāpts cēloņu un seku likums, ir izjaukts dievišķais līdzsvars, un tādēļ dvēsele paliek piesaistīta tik ilgi, kamēr tas netiks izlīdzināts, mezgls netiks atsiets. Bet arī par to nevajag uztraukties, jo – “vai gan Dievam dienu trūkst!” – katra dvēsele var iziet savu noteikto attīstības ciklu bez ierobežota laika limita, jo nav “piecgades uzdevumu”, kas steigšus jāizpilda trijos gados. Taču šajā, jaunajā gadu tūkstotī, uz Zemes nonāk arī daudzas tādas dvēseles, kas te ir pirmo reizi, un viņām jau ir citi uzdevumi.

Bet pilnīgi visām dvēselēm galvenais iemesls, kādēļ tās iemiesojas uz Zemes, ir pieredzes gūšana, kas ļauj tām attīstīties un augt, un no dvēseles skatu punkta nav labas vai sliktas pieredzes, ir vienkārši – pieredze, kas, protams, atšķiras, raugoties no cilvēka ego pozīcijām, kas, esot iemiesojumā, ir jāņem vērā. Visstraujākais ceļš uz izaugsmi šeit, Zemes plānā, vienmēr ir bijis caur ciešanām – tas ir ātrākais veids, kā apgūt mīlestību un līdzjūtību – piedzīvot sirds atvēršanos, tās ir kvalitātes, kas paaugstina enerģijas vibrācijas un ir pamats, lai dvēsele augšupceltos.

Tagad ar piemēru mēģināšu paskaidrot, kas ir Laika līniju dziedināšana, kā notiek dziedināšanas sesija un kādos gadījumos šo metodi var pielietot. Visticamāk, gandrīz ikvienam būs kāds bērnības notikums, kas ir atstājis sekas turpmākajā dzīvē, jo ir radījis ļoti spēcīgu emocionālo pārdzīvojumu. Piemēram, mamma bija mūžīgi aizņemta gan darbā, gan mājās un neveltīja savai meitai pietiekamu uzmanību, kas bērnam radīja mazvērtības, atstumtības un nevajadzības sajūtu, un tad vēl pieaugot no savas mātes bieži nācās dzirdēt: “Tu jau esi liela, pati tiksi ar visu galā”, “Dzīve jau nav nekāds rožu dārzs”, “Tāds nu ir tas grūtais sievietes liktenis”, un tā joprojām. Un tagad tas pieaugušas sievietes dzīvē ir radījis ne mazums problēmu – gan emocionālajā sfērā, traucējot izveidot uz mīlestības un savstarpējās uzticēšanās balstītas attiecības, jo viņai par sevi ir nepārliecības sajūta, ir bail no atraidījuma, un tādēļ savas jūtas labāk ir nevienam neatklāt, un tad vēl arī dažādās mentālās programmas ir radījušas sievietei stingru pārliecību un pat tādu kā nolemtības sajūtu par to, ka dzīve vienmēr ir un būs sarežģīta un grūta, bet tāds jau ir tas sievietes liktenis (“Sievietes likten‘s ir mīlēt un ciest” – kā senajā R. Paula dziesmā dzied)... Šis būtu tikai viens piemērs, kur veiksmīgu risinājumu tādai situācijai var panākt ar Laika līniju dziedināšanas palīdzību.

Kad cilvēks kaut kam pārāk emocionāli pieķeras, šajā gadījumā tie bija sievietes pārdzīvojumi bērnībā, – tajā vietā un laikā ir ticis atstāts kāds dvēseles fragments. Tajā laikā ir radušies arī greizie prāta uzstādījumi, kas tagad ir iesakņojušies kā pārliecības, ka citādi dzīvot nemaz nav iespējams. Kā šajā situācijā var palīdzēt Laika līniju dziedināšana? Klātienes vai tiešsaistes tikšanās reizē ar Laika līniju dziedināšanas terapeitu notiek saruna, kuras laikā tiek kopīgi izvirzīts nodoms, ar ko tiks strādāts šajā dziedināšanas sesijā. Laika līniju dziedināšanas terapeitiem, kas strādā ar cilvēkiem, katram ir vēl savas zināšanas, metodes un spējas, kas papildus tiek pielietotas.

Tad cilvēks dodas meditācijā, ko ar balsi vada Laika līniju dziedināšanas terapeits, lūdzot paša klienta Augstākajam Es, saskaņā ar dvēseles attīstības plānu, aizvest uz to pagātnes brīdi, kur visveiksmīgāk var dziedināt šo situāciju – dziedināt pagātnes Es, kas piedzīvoja negatīvās emocijas, dziedināt mentālos uzstādījumus, dziedināt attiecības ar māti, lai varētu viņai piedot viņas rīcību. Visticamāk, viņa tā nerīkojās tīšuprāt un apzināti, bet gan atbilstoši pašas pieredzei. Dziedināšanas procesā cilvēkam vairs nav jāpiedzīvo reiz izjustās sāpes, pazemojumi, kauns, fiziskas ciešanas, vardarbīga nāve, izvarošana vai citas traumējošas pieredzes, kas atstājušas zemapziņā dziļas rētas, jo cilvēks uzreiz, pirms dziedināšana ir uzsākta, tiek ieskauts zeltītas gaismas vairogā. Dziedināšanā vienmēr tiek lūgta palīdzība gaismas spēkiem, tiek pieaicināti gaismas skolotāji, augšāmceltie meistari, erceņģeļi, sargeņģeļi, - tie vienmēr ir klātesoši. Dziedināšana notiek ar dievišķās Mīlestības Gaismas palīdzību. Laika līniju dziedināšanas praktiķis neko nedziedina, viņš ir pavadonis šajā ceļā, kas ir īpaši svarīgi, jo, lai dziedināšana būtu veiksmīga, kā ir teicis pats meistars Sals Rakeli, šī patiesā klātbūtne var būt nozīmīgāka par pašu metodi.

Lai meditācija būtu pilnīgi droša, pirms tās tiek izteikti drošības apgalvojumi, klients visu laiku ir pie pilnas apziņas, piedalās komunikācijā un dziedināšanas procesā. Dziedināšanas beigās arī tiek izteikti noslēdzošie apgalvojumi, un tad klients pamazām tiek saudzīgi atvests atpakaļ - šajā realitātē, šodienā.

Kā tas ir iespējams, vai tas ir kāds brīnums? Tikpat labi par brīnumu taču būtu uzskatāms arī tas, ka mēs tā vienkārši paši spējam elpot, un kā mēs to neaizmirstam naktī, kad esam aizmiguši.

Un kā paši par sevi strādā visi mūsu orgāni – tas taču arī ir dzīvības brīnums, tikai daudzi pret to attiecas kā pret kaut ko pašu par sevi saprotamu! Un kā var zināt, vai tiešām kaut kas ir ticis izdziedināts? Kā to var pierādīt?

Kā jau iepriekš pieminēju, dvēsele dodas iemiesojumā, lai iegūtu pieredzi, un no viņas skatu punkta – nav labas vai sliktas pieredzes, ir vienkārši pieredze. To, kas ir labs un kas slikts, dala cilvēka personība, Ego. Piemēram, kad pēkšņi negaidīti uzlīst lietus un samērcē apģērbu – kādam par to būs dusmas, jo viņš steidzās un aizmirsa paņemt lietussargu, bet kāds attieksies pavisam mierīgi, pieņemot šo situāciju, jo tā taču mēdz gadīties. Vienam – dusmas uz sevi un diena sabojāta, bet otrs vien noteiks ar humoru – “Nu nekas, galvenais, lai kājas ir siltas!” Pieredze viena un tā pati, bet attieksme pret to dažādiem cilvēkiem var būt pilnīgi pretēja. Paša cilvēka attieksme pret situāciju būs noteicošā, vai tas radīs viņam kādu patīkamu, emocionāli neitrālu vai negatīvu, pat traumatisku pieredzi. Ne jau dvēsele apvainojās uz savu māti, bet gan šis cilvēciskais Es, personība – to tad arī ir nepieciešams dziedināt. Bet fiziskajā pasaulē ir savi likumi, tādēļ cilvēka personības un Ego daļa arī ir svarīga un vajadzīga, jo bez tām nevarētu notikt šī dvēseles pieredzes iegūšana un līdz ar to - attīstība.

Ja dvēsele gribēja iegūt tādu pieredzi, kā piedzīvot mātes nepieņemšanu, pret sevi vērsto atstumtību, un kā risināt pēc tās radušās dzīves grūtības, tad ir pietiekami to piedzīvot vienu reizi, par to Akašas hronikās ir ticis izdarīts ieraksts, nekas tajās netiek labots vai izdzēsts. Bieži vien tādas pieredzes sakņojas ne tikai šajā dzīvē, bērnībā, bet ir saglabājies jau kā negatīvs uzstādījums no iepriekšējām dzīvēm. Kad cilvēks apzinās, ka to vēlas izdziedināt, pieņem tādu lēmumu un izsaka nodomu, tad no tā brīža pēc dziedināšanas tiek izveidota jauna laika līnija, kas kļūst par vadošo, un, pateicoties tai, pamazām sāk mainīties attiecības ar cilvēkiem – cilvēks pamana, ka tas, kas agrāk sagādāja problēmas, tagad norit gludāk, un arī ar savu māti attiecības pamazām sāk uzlaboties. To dziedināt ir vērts arī tad, ja mātes jau šajā saulē vairs nav – cilvēks noteikti sajutīs mīlestību un sirdsmieru, un nākamajos iemiesojumos tādas situācijas vairs nebūs jāpiedzīvo.

Tas tā var notikt, pamatojoties uz to, ka katram mirklim, ko mēs piedzīvojam, vienlaicīgi pastāv bezgalīgi daudz variantu, kāds no katra punkta būs turpinājums (kā raksta V. Zēlands – variantu telpas), un atbilstoši tam, kā attiecīgo situāciju uztveram, kā pret to attiecamies un kādu lēmumu pieņemam, izveidojas vadošā laika līnija, kas nosaka mūsu dzīves turpmāko scenāriju. Tiklīdz kā mēs savā dzīvē kaut ko pamainām, tā atkal var izmainīties šī vadošā laika līnija, kas nosaka mūsu realitāti – apkārtējo telpu, kurā atrodamies, un notikumus, ko piedzīvojam.

“Izskatās, ka katram cilvēkam ir savs realitātes burbulis, vienīgi nespējam ieraudzīt, ka patiesībā ir daudz šādu burbuļu un ka vienlaicīgi dzīvojam dažādās realitātēs un ķermeņos. Mēs neatrodamies tikai vienā, bet gan vairākos un varam arī šķērsot laika līniju robežas, jo laiks ir visai relatīvs un mazsvarīgs. Īstenībā nepastāv striktas laika robežas, kā esam iedomājušies.” (6)

Praksē ir daudzkārtīgi pierādījies, ka lai strādātu Laika līniju dziedināšanas metode, klientam nav obligāti jābūt ar holistisku pasaules izpratni un zināšanām, par ko tiek stāstīts šajā rakstā, viņam sesijas laikā nav arī nekas mistisks jāpieredz, vissvarīgākais ir nodoms – tikt izdziedinātam.

Kādos gadījumos var tikt izmantota Laika līniju dziedināšanas metode? Ir pierādījies, ka tam nav ierobežojumu. Dziedināt var fizisko, emocionālo un mentālo ķermeni. Kā S. Rakeli raksta savā grāmatā “Dvēseles integrācija”, vien 10 % slimību cēloņu ir saistīti ar fizisko ķermeni, visbiežāk cēlonis ir meklējams emocionālajā un mentālajā ķermenī, un aptuveni 10 % - astrālajā, ēteriskajā un kauzālajā ķermenī – šajā rindkopā izceltie ir cilvēka seši zemākie ķermeņi, un tos visus var dziedināt ar Laika līniju dziedināšanas metodi. Par emocionālā un mentālā ķermeņa dziedināšanu un to problemātikas cēloņiem pieminēju piemērā, - ja tie netiek dziedināti, tad ar laiku saslimšana var sākties arī fiziskajā ķermenī.

Tā kā fiziskā ķermeņa saslimšanas cēloņi visbiežāk ir meklējami tieši emocionālajā un mentālajā plānā, tad, tos izdziedinot, atveseļojas arī fiziskais ķermenis.

Par tādiem gadījumiem daudziem šīs metodes praktiķiem ir uzkrāti pierādījumi – izraksti no klienta medicīnas kartes, ka iepriekš bijusī saslimšana vairs nav konstatējama.

Arī šī raksta autore ir saskārusies ar šādu pozitīvu apstiprinājumu, kad pēc četrām dziedināšanas sesijām, kur tika strādāts ar partnerattiecībām, ar emocijām un mentālajām programmām, klientei iepriekš bijušās dzemdes miomas pēc tam veiktajā sonogrāfijā vairs netika konstatētas.

Ar Laika līniju dziedināšanas metodi ļoti veiksmīgi izdodas atbrīvoties no visdažādākajām fobijām, kas cilvēkam rada ne mazums problēmu dzīves laikā. Bailes no augstuma, bailes atrasties šaurās telpās, tikt iesprostotam, piemēram, liftā – visbiežāk tam cēloņi ir meklējami iepriekšējās dzīvēs, bet šai metodei tas nav šķērslis.

Ar Laika līniju dziedināšanas palīdzību var atbrīvoties no astrālajiem implantiem, ko dvēsele no iepriekšējām dzīvēm var nēsāt līdzi kā kristalizētus enerģijas laukus astrālajā ķermenī. Tas var būt arī kā kairināts enerģijas lauks, astrālajā ķermenī pat var nebūt nekādu mehānisku priekšmetu. Agrāk tos bieži vien ievietoja Gaismas vai tumsas būtnes, lai aizsargātu dvēseli vai uzraudzītu tās darbību. Implanti netiek ievietoti bez pašas dvēseles iepriekšējas piekrišanas, bet dvēsele var pieņemt šajā dzīvē lēmumu no tāda atbrīvoties.

Ar Laika līniju palīdzību var atbrīvoties no ēteriskajiem nospiedumiem, kas ir līdzīgi astrālajiem implantiem, bet ir smalkāki. Ēteriskajā ķermenī atrodas fiziskā ķermeņa projekcija. Ēterisko nospiedumu var izraisīt kāds traumatisks notikums šajā vai iepriekšējās dzīvēs, kas var radīt ne tikai emocionālas rētas un greizus mentālos uzstādījumus, bet arī izkropļojumu ēteriskā ķermeņa modelī, kad var būt nepieciešama enerģētiska dziedināšana, kas var sakārtot ķermeņa elektromagnētiskos laukus, ko var veiksmīgi izdarīt arī ar dažādu bioenerģētisko metožu palīdzību kā cigun, reiki, džin šin džitsu, akupresūra, akupunktūra un citām. “Bioenerģētiskā metode līdzinās vadu atvienošanai no nepareizi funkcionējoša ķēdes posma un savienošanai ar jaunu, pareizi funkcionējošu”.7

Ar Laika līniju palīdzību var dziedināt kauzālo ķermeni – dvēseles aspektu, kas mums dodas līdzi no dzīves uz dzīvi, kurā uzkrājas visas atmiņas par iepriekšējo dzīvju pieredzēm, tajā skaitā arī par dvēseļu noslēgtajiem līgumiem (arī līgumus var lauzt, noslēgt dziedināšanas sesijas laikā).

Šai brīnišķīgajai Laika līniju dziedināšanas tehnikai ir atrodami visplašākie pielietojumi, ar tās palīdzību ir iespējams piekļūt un izdziedināt ne tikai pagātnes traumas, bet arī piekļūt savas pagātnes pozitīvajai pieredzei, kas var palīdzēt šodien visdažādāko situāciju risināšanā. Un vēl – ir iespēja nokļūt kādā no savām visveiksmīgākajām nākotnes laika līnijām - lai to pieredzētu jau šodien un noticētu sev, ka tāda nākotne tiešām ir sasniedzama un drīzumā kļūtu par šodienas realitāti. Dažkārt, lai izdziedinātos pats, ir nepieciešams dziedināt arī dzimtu, jo viss ir savstarpēji saistīts, - arī to var darīt ar šīs tehnikas palīdzību. Piemēram, tādas saslimšanas kā cukura diabēts cēlonis ļoti bieži ir meklējams dzimtā. Var dziedināt trešās personas – dažkārt ir arī tāda nepieciešamība. Kā īpaši jaudīga ir Timeline Healing Masters Technique, kas, apvienojoties vairākiem meistariem ar vienotu nodomu, var sniegt dziedinājumu vienam cilvēkam vai neierobežotai cilvēku grupai, var dziedināt arī planētu.

Varbūt kādam ir radies jautājums – kā var dziedināt trešās personas, nelūdzot par to atļauju? Komunikācija notiek Augstākā Es līmenī – ja pēc dvēseles plāna dziedināšana nav paredzēta, tad tā vienkārši nenotiks. Un dziedināšana notiek vien ar dievišķās Mīlestības Gaismu – arī Saule mums taču nelūdz atļauju, vai drīkst mūs apspīdēt, vai ne – tā vienkārši spīd, tādēļ šeit brīvās gribas likums nekādā veidā netiek pārkāpts. Kā mācīja skolotājs Sals Rakeli, atļauja ir jālūdz tad, ja tiktu veikta fiziska dziedināšana, cilvēkam pieskaroties.

Nav pat jāzina, kurā no cilvēka sešiem mūsu zemākajiem ķermeņiem – fiziskajā, emocionālajā, mentālajā, astrālajā, kauzālajā vai ēteriskajā - atrodas problēmas cēlonis, jo viss ir saistīts tā vai tā, vienlaikus dziedināti tiek visi seši, procesi notiek visos līmeņos, jo cilvēks taču ir daudzdimensionāla fiziska un enerģētiska būtne – tas iederas holistiskajā pasaules uzskatā, kas ir atbilstoši arī Laika līniju dziedināšanas metodei.

Dažkārt cilvēkam liekas, ka vienas sesijas laikā visas viņa dzīvē esošās problēmas tiks noņemtas kā ar rokas mājienu. Ne vienmēr pietiek tikai ar vienu dziedināšanas sesiju, jo situācija un tās cēloņi var būt daudzšķautņaini, - izdziedinot vienu slāni, tiek izcelts nākamais, un tad cilvēks var sākt kurnēt, kaut gan iepriekš varbūt jau gadu ir gājis pie psihologa, cenšoties to risināt, vai arī pabijis pie vairākiem ārstiem un dziedniekiem. Kā jau viss šajā pasaulē, nekas nav panaceja. Vissvarīgākais dziedināšanas procesā ir cilvēka paša atbildības uzņemšanās par savu dzīvi, atsakoties no upura lomas, pieņemtie lēmumi un patiesā nodoma tīrība - godīgums pret sevi, spēja pieņemt sevi arī tad, ja neizdodas visu laiku būt perfektam, baltam un pūkainam.

Raksta autore domā, ka šī varbūt ir vishumānākā metode, kā dziedināt daudzo dzīvju laikā radušās rētas, jo atkārtoti vairs nav jāpiedzīvo neviena traumatiskā pieredze. Ar šīs tehnikas palīdzību var atgūt daudzos savas dvēseles aspektus – fragmentus – arvien vairāk atgūstot tās veselumu, tas ir ceļš uz dvēseles integrāciju. Dvēseles aspektu, šo bezgalīgi daudzo cilvēciskās personības Es dziedināšana, ļauj arvien pilnīgāk piedzīvot cilvēka dzīvi patreizējā iemiesojumā uz Zemes, kā arī palīdz dvēselei augšupcelties.

Raksta autore: Vineta Riekstiņa, Laika līniju dziedināšanas praktiķe, Timeline Healing Masters

Avoti:

1,2,3,4,5 - Cел Pейчел “Tайна Bремени”, Москва 2018, Издателство Велигор.

6 - Sāra Breksmena – Kozmī “Hipnoterapeita ceļojums. Sfinksas noslēpumi.”, JELGAVAS TIPOGRĀFIJA, SIA, izdevējs: “Devero”, SIA, 2023

7 - Sals Rakeli “Dvēseles integrācija”, JELGAVAS TIPOGRĀFIJA, SIA, izdevējs: “Apgāds Sirds Ceļš”, SIA, 2021

Citi Raksti