Šīs nedēļas populārākais

Piedāvājumi

Citāda hipnoze. Kā tā patiešām notiek

Īsu brīdi, pirms pati saskāros ar RTT® pieredzi, man kāds teica – tev vajadzētu mācīties un praktizēt hipnozi. Uz ko es ļoti pārliecinoši atbildēju – nē, tas noteikti nav man!

Laikam pie tik daudz maldiem un mītiem apvīta instrumenta tiešām varēju nonākt, tikai pati izmēģinot to terapijā uz sevi. Un ar to pietika, lai es saprastu, ka manis izbaudītā metode ir ļoti “mana”. Tulkoju “mana” – man saprotama, izprotama, jēgpilna un sakarīga.

Ar hipnozi saprotam ievešanu izmainītā prāta stāvoklī. Tas ir process, kas notiek starp to, kurš vēlas tapt hipnotizēts un to, kurš ved hipnozes stāvoklī. Pastāv dažāda dziļuma hipnozes veidi.

Hipnozes procesā jeb izmainīta prāta stāvoklī klients jeb pacients ir gatavs pieņemt ierosinājumus no terapeita.

Kāpēc klients vai pacients var izvēlēties šādu metodi?

Hipnozes pielietošana var palīdzēt risināt trauksmes, stresa, sāpju, bezmiega, atkarību un citus sasāpējušos jautājumus.

RTT® metode, kas ir balstīta hipnozē, izmanto salīdzinoši vieglu hipnozes stāvokli, kas tomēr ir absolūti pietiekams, lai iegūtu paliekošus rezultātus. Praktizējot RTT®, varu apliecināt, ka šī metode ir ļoti mūsdienīga un ļoti tāla no skatuves trikiem – RTT® sesijas laikā klients netiek spiests pieņemt ierosinājumus, kas nav patīkami un nav palīdzoši.

Mazliet paskaidrošu, kas ir ierosinājumu pieņemšana. Vadot RTT® sesiju, praktiķis vai terapeits ieved klientu padziļinātā, atslābinātā stāvoklī – atpazīstamā tiem, kas jau praktizē meditāciju. Atšķirībā no meditācijas, hipnozes laikā notiek saruna starp hipnozē vedamo un vedēju, kā arī ir noteikts konkrēts terapijas mērķis. Ierosinājumu pieņemšana ir svarīga un tā sākas jau no paša sesijas sākuma – atslābināt ķermeni, ieklausīties elpā – arī tas ir ierosinājums. Tāpat ierosinājums ir – atcerēties iemeslus un cēloņus sesijas risināmam jautājumam.

Hipnozes procesā ir noteikts ceļš, kā nonākt līdz klientam vēlamā rezultāta, kas RTT® gadījumā ir atskatīšanās uz cēloņiem, secinājumu izdarīšana, novecojušo, traucējošo uzskatu palaišana un jaunas, palīdzošas domas nostiprināšana.

RTT® metodes burvība, manuprāt, slēpjas tajā, ka iespējams atgriezties notikumos, kas būtiskā veidā formējuši izpratni par sevi un pasauli, un ieraudzīt tajos jaunas nozīmes sev.

RTT® process ļoti pamudina ikviena klienta pašapziņas celšanu, sava spēka apzināšanos. Viena no būtiskām detaļām, kas to veicina, ir secinājumu izdarīšana, ko klients veic pats, atskatoties uz savu vēsturi; šajā daļā pārsvarā netiek piedāvāti terapeita vai praktiķa ierosinājumi - klientam nestāsta, ko viņam nozīmē viņa pieredzes, jo pie šiem secinājumiem katram jānonāk pašam.

Kāpēc tas strādā?

Hipnoze nemaina to, kas ar klientu noticis, tomēr hipnozes procesā iespējams mainīt emocionālo piesaisti notikumam un tam piešķirto nozīmi. Hipnoze palīdz radīt alternatīvas domām un emocijām, kuras, nostiprinot ar rīcību, var radīt jaunus domāšanas, reaģēšanas ieradumus.

Hipnozes efektivitāte slēpjas tieši izmainītajā prāta stāvoklī. Sesijas laikā tiek apiets analizējošais, kritiskais prāts, kas visas problēmas risina sev jau zināmā veidā, un ir iespēja radīt jaunu domāšanas veidu.

Kā tas notiek?

Pirms RTT® sesijas sarunas laikā notiek vienošanās par aktuālo jautājumu, kuru klients vēlas risināt ar hipnozes palīdzību. Hipnoze var notikt sēdus vai pussēdus, atslābinoties. Sesijas laikā klients klausās terapeita vai praktiķa balsī, kas palīdz atslābināties. Sekojot ierosinājumiem, klients atceras nozīmīgus, patiesus notikumus, kas veidojuši attieksmi par aktuālo jautājumu vai kādas rīcības ieradumus. Klients izdara savus secinājumus – ko viņam nozīmē šie notikumi, kā tie ir būtiskā veidā ietekmējuši aktuālo jautājumu. Klients apliecina to, ka izvēlas palaist to, kas ir kļuvis lieks un traucējošs, ierobežojošs. Klients klausās meditāciju, kurā tiek piedāvāts jauns, pozitīvs domāšanas, rīcību, emociju veids, kas saskan ar iepriekš izrunāto un sesijas laikā pieredzēto.

Lai nostiprinātu jaunās domas ieradumu, pēc RTT® sesijas katrs klients saņem personalizētu meditācijas ierakstu.

Kādi varētu būt ierosinājumi meditācijā?

Saskaņā ar klienta uzstādīto mērķi, tie būtu pozitīvi apgalvojumi, kā piemēram:

  • veselīgam pašvērtējumam – “Tu esi gana laba tāda, kāda esi. Tu esi mīlestības vērta, tev ir viegli sniegt un pieņemt mīlestību”.
  • drosmei uzstāties – “Tev sagādā prieku runāt par to, kas tev ir svarīgs. Tev ir ko pateikt. Tas, ko saki, ir nozīmīgs”.
  • atkarību gadījumos – “Tev ir vienaldzīgi tas, ka citi lieto (piemēram, alkoholu). Tev sagādā prieku būt brīvam no nepieciešamības iedzert ar citiem”.

Prāts labprāt uzņem jaunu, palīdzošu informāciju meditatīvā stāvoklī un nomoda stāvoklī ir spējīgs meklēt pierādījumus tam, ka patiešām tā ir, - es vairs nevēlos cukuru, man ir vienaldzīgs alkohols vai es ar prieku runāju par to, kas man ir svarīgs.

Savā praksē saņemu dažādus jautājumus, kas klientus uztrauc pirms RTT® sesijas. Atbildēšu uz dažiem no tiem.

Vai es atcerēšos, kas ar mani būs noticis?

Jā, RTT ®prakse ir veidota tā, lai klients/pacients visu atcerētos, turklāt varētu vadīt savu procesu, ja justu tādu nepieciešamību. Tas paredz, ka hipnozes laikā var pateikt “nē” terapeitam vai praktiķim. Apgāzt apgalvojumus, palabot vārdus, padalīties, ja atceras, piedzīvo vēl ko papildus jautātajam, apspriestajam. Tas ir ne tikai iespējams, bet pat vēlams, jo tā RTT® procesu var tikai uzlabot – atklātā komunikācijā.

Tāpat RTT® sesijas laikā var atteikties dalīties ar atmiņu, pat ja to atceras, bet nevēlas to iztirzāt.

Vai man var nesanākt?

Pārsvarā visus var ievest hipnozes stāvoklī. RTT® nevar veikt, ja ir epilepsija ar lēkmēm un konstatētas psihiskas saslimšanas kā psihoze vai šizofrēnija.

Atgriežoties pie jautājuma – vienmēr aicinu uztvert RTT® procesu ar atvērtību un pieņemšanu. Negaidīt neko īpašu un tajā pašā laikā pieņemt, ka viss, kas notiek procesā, ir vērtīgs un svarīgs. Neticu, ka ir viens veids, kā kam būtu jānotiek, tāpēc arī mana praktiskā pieredze stāsta, ka praktiski visus var nohipnotizēt un praktiski visiem ir vērtīgs ieguvums no hipnozes.

Var palīdzēt iepriekšēja meditācijas, psihoterapijas pieredze, bet tā nav obligāts priekšnosacījums, lai sesija būtu rezultatīva.

Ja pirms došanās hipnozē klientam ir satraukums vai bailes

Vienmēr apliecinu saviem klientiem, ka pēc RTT® sesijas visi dodas prom no kabineta mierīgāki, vieglāki, brīvāki, citkārt priecīgāki. Tas saskan ar sesijas struktūru un mērķi – palīdzēt, atvieglot, risināt un atbalstīt.

Tomēr bailes, saskaroties ar ko nezināmu, ir normāla reakcija. Pirms sesijas atgādinu, ka tas, ko potenciāli iespējams atcerēties RTT® sesijas laikā, jau ir izdzīvots, pārdzīvots, te tu esi – pieaudzis cilvēks, kas ir stāvējis pāri visam, kas noticis. Un ar šo pārliecību apbruņojoties, saglabājot ziņkāri un vēlmi sev palīdzēt iegūt jaunu, labāku, palīdzošu domāšanas veidu, mēs dodamies procesā.

Izziņai:

Rapid Transformational Therapy ® ir hipnoterapeites Marisa Peer® radīta metode, kas balstās hipnozē, apvieno sevī neiroplasticitātes, NLP un KBT principus, rezultējoties spēcīgā instrumentā, kas palīdz risināt problēmas ātri un ar paliekošiem rezultātiem.

Raksta autore: Anna Melbārde / Rapid Transformational Therapy® (RTT®) praktiķis

Citi Raksti