Šīs nedēļas populārākais

Piedāvājumi

Numeroloģiskās noskaņas martā

Gads, ko nupat mēs vēl saucām par jauno gadu, un vēlējām viens otram daudz laimes, nu jau rit pilnos auļos, arvien uzņemot apgriezienus! Gājputni jau ir atlidojuši, viņi zina, ka pavasaris ir pavisam tuvu, vien rokas stiepiena attālumā, par ko tie aizgūtnēm nepagurdami stāsta, kā atgādinot, ka dzīvības mūžīgais cikls turpinās, ka dzīvība ir svēta, - tā ir dievišķa dāvana, kas ir neaptverams spēks, bet izturoties pret to nevērīgi, to var tik viegli pazaudēt... Tas ir kā atgādinājums, ka pilnīgi nekas šai dzīvē nav pašsaprotams, un neviens mums nav apsolījis, ka arī rīt būs iespēja elpot, vai arī darīt kaut ko tik pašsaprotamu, kā paša spēkiem aiziet uz tualeti. Lūdzu, piedodiet par tik paskarbu iesākumu, bet tas, kurš kaut ko tādu ir piedzīvojis, to noteikti sapratīs.

Gada trešo mēnesi martu var raksturot ar trim cipariem: 8, 2, 3, kurus aprēķina:
  1. visus gada skaitļa ciparus reducē līdz vienam ciparam - 2024 = 2 + 0 + 2 + 4 = 8 (cipars 8 – šī gada pamattēma);
  2. otro marta mēnesim atbilstošo ciparu iegūst, pie iegūtā gada skaitļa 8 pieskaitot marta kalendārā mēneša kārtas skaitli 3, tātad: 8 + 3 = 11; 1 + 1 = 2;
  3. un trešais cipars - marta mēneša kalendārais kārtas skaitlis, kas ir 3.

8, 2, 3 – divi no šiem cipariem satur spriedzes enerģiju: cipars astoņi, kas vienmēr ir mūžīgā mainībā, kad nekas nav zināms, vai iedomātie plāni vai arī notikumi, kas nupat kā tikai sākās, arī turpināsies, kā bija iecerēts, jo jebkas, kas notiek, var “apmest kūleni”, un viss ievirzās pilnīgi citā, negaidītā gultnē, kas var izvērsties gan kā patīkams pārsteigums, gan arī izraisīt negaidītu šoku. Rezultāts nekad nav paredzams, - tāds nu ir cipars astoņi. Kā ar to sadzīvot, ko tas mums māca?

Kā jau iepriekš minēju – vienmēr atcerēties, ka dzīvē pilnīgi nekas nav pašsaprotams, tas māca pilnīgu pieņemšanu, pateicību, neieciklēšanos uz kaut kādiem savā prātā iedomātiem scenārijiem vai gatavām klišejām. Jo cilvēkam ir tik raksturīgi būt viszinošam, ar viedokli, kas ir labi, ja par to ir pārliecinoši argumenti, kas radušies no paša iegūtās pieredzes, jo kaut kādas teorijas, kas salasītas gudrās grāmatās vai aizgūtas no citu dzīvēm, visbiežāk tomēr neder visiem dzīves gadījumiem. Katrs cilvēks un katra situācija vienmēr ir unikāla. Ne velti ir teiciens: “Ja gribi sasmīdināt Dievu, tad saplāno savu dienu”, – cipara 8 klātbūtnes enerģija tūlīt pat visu saliks “pa vietām”.

Cipars 2 arī satur spriedzes enerģiju, kas izpaužas kā pārliecības trūkums, kas rada šaubas par to, ka citi zina labāk, kas pašam cilvēkam vajadzīgs. Un tad sākas sevis vētīšana, salīdzināšana ar citiem, citu izteiktajiem viedokļiem, pārliecībām, un pēkšņi ir tik svarīgi, ko tā “viena tante teica”. Cipars 2 – tā ir sajūtu enerģija, un ja pirmais impulss tiek sadzirdēts, nevis noslāpst svešu viedokļu jūrā, tad viss pagriežas pilnīgi jaunā kvalitātē, jo nav jau runa par paštaisnu, egoistisku cilvēku, kam ir tikai viena taisnība, un tā ir viņējā. Cipars 2 – tā ir sadarbība: kad cilvēks ne tikai runā, bet arī klausās. Dzirdēt un klausīties ir divas ļoti pat atšķirīgas lietas, jo visbiežāk cilvēki klausās citos tikai tādēļ, lai sniegtu savu “viedo” redzējumu.

“Strīdā dzimst patiesība” – jā, arī tas ir tiesa, cipars 2 ir arī konfliktējoša enerģija, ne vienmēr viss izdodas bez asumiem, tādēļ situācijā, kad tiek apmests kūlenis, var izcelties arī kāds konflikts, jo vienmēr tak gribas atrast, kas pie tā ir vainīgs – arī tā tas ir ielikts cilvēka dabā. Bet, kad divnieka enerģija tiek pagriezta pozitīvā gultnē, tad tā kļūst par konstruktīvu viedokļu apmaiņu, kur katrs sarunas dalībnieks var bez citu nosodījuma dalīties ar savu redzējumu par situāciju, pieņemot un uzklausot arī citu argumentus, un sākas sadarbība, kur visi vienojas par kopēju, ikvienam dalībniekam izdevīgu, rezultātu.

Un kāda tad varētu būt cipara trīs loma šajā stāstā? Cipars 3 ir radošuma enerģija, tātad visā, kas notiek, ja nebūs ieciklēšanās uz kaut ko, ka tikai tā ir pareizi, ja tiks meklēti jauni ceļi, veidi, jaunas zināšanas, kā izdarīt vēl labāk, tad jebkuru defektu var pārvērst par efektu! Ir jātiecas uz tādu rezultātu, kur visi būs ieguvēji, jo trijnieks nolīdzina konfliktus, lai visiem būtu ērti un komfortabli.

Tāds interesants mēnesis mums stāv priekšā – izaicinājumu pilns, bet noteicošais vienmēr būs tas, kā paši pret to attieksimies! Viss vienmēr notiek uz labu, lai arī ne vienmēr tas tā sākotnēji izskatās. Jebkuram notikumam ir savs pozitīvs nolūks, tas gandrīz vai nekad nav viegli pamanāms, es teiktu, ka tā ir visgrūtākā mācība, kas mums jāapgūst, un tas pat nav vienas dzīves uzdevums.

Lai saules piepildīts pavasaris!

Raksta autore: numeroloģe Vineta Riekstiņa

Citi Raksti