Šīs nedēļas populārākais

Piedāvājumi

Novembris vienmēr ir tas mēnesis, kad cilvēki, dienām arvien saīsinoties un tumšajam laikam paildzinoties, īpaši izjūt ne tikai saules, bet arī vispārēju gaismas trūkumu, lai gan palikuši vien divi mēneši līdz Ziemassvētkiem – ziemas saulstāvju pagrieziena punktam uz gaismas pusi. Dabā viss ir kļuvis pelēcīgs, krēslains, koki zaudē savu rudenīgi silto, krāsaino lapu rotu, līdz zari paliek kaili... Kailums, dziļums – tāds ir šis patiesības laiks. Kā tu jūties savā visdziļākajā būtībā, vai vispār esi gatavs sastapties ar sevi? Jo nav vairs, kur aizbēgt, ārējā pasaulē viss ir kļuvis tumšs... Šajā vistumšākajā laikā vienīgais patvērums ir uzturēt gaismu sevī, un to tad sajutīs ikviens, nonākot tavā laukā.

Novembris – tas ir patiesības mēnesis, kurā top redzams, cik gaismas tevī pašā patiesībā ir, un cik lieli esam savā garā, lai, neskatoties ne uz kādiem ārējiem apstākļiem, spētu to ne vien sargāt un noturēt, bet arī audzēt, lai tā pieņemas spēkā un iet plašumā. Tieši novembris ir gada vistumšākais mēnesis, jo līdz gaidāmajiem svētkiem vēl tik tālu, bet decembrī jau kļūst vieglāk – palīdz sniega baltums, un tad jau ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sasilda sirdis un uztur cerību par gaismas atgriešanos.

Šī gada novembri var raksturot ar trim cipariem: 7, 9, 2, kurus iegūst:

  1. visus gada skaitļa ciparus reducējot līdz vienam ciparam: 2023 = 2 + 0 + 2 + 3 = 7 (cipars 7 – šī gada pamattēma);
  2. otro novembra mēnesim atbilstošo ciparu iegūst, pie tikko iegūtā gada skaitļa pieskaitot novembra kalendārā mēneša kārtas skaitli 11, tātad: 7 + 11 = 7 + 1 + 1 = 9;
  3. novembra mēneša kalendārais kārtas skaitlis ir 11, kas reducējot ir 2 (11 = 1 + 1 = 2).

Gada tēma 7 – nebeidzams ceļš dzīves zināšanu kalnā, kam nav ne gala, ne malas, un kas turpinās, neskatoties ne uz ko, – vienīgais, ko var izvēlēties, – tagad vai vēlāk, kur čaklāko dzīves pozīcija būs: “To, ko vari izdarīt šodien, neatliec uz rītu” vai “Labs darbiņš, kas padarīts!” Savukārt, ne tik čaklie teiks: “Darbs jau nav zaķis – neaizbēgs!”, atstājot to uz nākamo reizi vai varbūt pat uz nākamo dzīvi.

Šis mēnesis ir arī par lēmuma pieņemšanu – tagad vai vēlāk, vai nākamreiz.

Izvēle tiešām ir vienmēr, bet ne vienmēr mums patīk piedāvātie varianti.

Enerģija, ko nosaka cipars 9 – izdari izvēli no visa, kas ir, paturot tikai pašu labāko, ilgtspējīgāko – to, kam ir un būs nozīme arī turpmāk. Cipars 9 parāda, ka ir sasniegta galējā robeža, tas ir nobeigums ciklam, procesam, bet katras beigas vienmēr ir arī kaut kā jauna sākums, tā ir nāve un dzimšana vienā punktā. Patreizējā ceļa posmā ir sasniegts zināms maksimums – labākais iespējamais rezultāts. Tas ir kā loģisks iznākums visam, kas šī gada laikā tika paveikts. Devītnieka princips ir spēja aptvert un izprast pilno spēles laukumu, saredzēt kopsakarības, saprast savu vietu tajā, bet, ja tomēr parādās šaubas (cipara 2 ietekmē), kas nekā nepalīdz pārvarēt bailes (cipara 7 ietekmē), tad vismaz būs izkristalizējušies jautājumi, kas jārisina.

Vēl būtu jāņem vērā, ka novembra kārtas skaitlis ir 11, kam piemīt lielāka jauda, spēks un līdz ar to tiek uzlikta lielāka atbildība par pieņemtajiem lēmumiem vai bezdarbības rezultātā notikušajām sekām. 11 ir meistara skaitlis, cipara 2 augstākā oktāva, kas ļauj just daudz niansētāk, dziļāk. Ja cipars 8, kas ietilpa pagājušā mēneša skaitļu rindā (7, 8, 1), bija par transformāciju, kur varēja nākties “izlīst caur adatas aci”, tad skaitlis 11 vēsta par to, ka, lai atmestu visas šaubas un bailes, lai izdarītu izvēli un pieņemtu lēmumu, var nākties kaut ko darīt no nulles, un tajā arī slēpjas skaitļa 11 meistarības dziļākais aspekts (1 – 1 = 0). Ja esi nokļuvis atvarā, kas rauj tevi dzelmē, labāk ir tam nepretoties, bet pieņemt situāciju, kurā esi, un kad virpulis izsīkst, vai arī sajūti zemi zem kājām, tad droši atsperies un dodies gaismas virzienā – tu noteikti to ieraudzīsi, ja vien nezaudēsi paļāvību un ticību! Skaitlis 11 ir “Es kā viens” un “Tu kā otrs viens” man pretī, tas ir līdzvērtības princips, tā ir mantra. “Es – kā tu, tu – kā es” – neviena no pusēm netiek noniecināta, katrs ar kaut ko ir unikāls un vērtīgs. Kristus ir teicis: “Kad tu pazaudēsi sevi, tad atradīsi mani” – šo vārdu dziļākā jēga katram no mums var atklāties citādi, arī piedzīvojot personības transformāciju, nonullēšanos, kas ietverta skaitļa 11 principā (1 – 1 = 0).

Šis mēnesis – 7, 9, 11/2 – ir arī par savu iekšējo resursu apzināšanos, bet varbūt tu tos jau zini, tikai baidies sev noticēt? “Ak, ko nu es, tas jau nav nekas īpašs,” – varbūt arī tev ir pazīstamas tādas sajūtas? Ja dzīve dod dāvanas, talantus, tad nevajag tos noniecināt, bet gan ar pateicību pieņemt un tos attīstīt, pilnveidot un likt lietā! Jo tieši dotības, talanti vislielākajā mērā arī nosaka mūsu dzīves ceļu un uzdevumus! Mūsu talanti un spējas – tā ir bagātība, kas ar laiku var atnest arī materiālus augļus, un tas nav nekas noniecināms vai negarīgs. Cipara 2 ietekmē var nokļūt arī kādā no galējībām, piemēram, pārlieku aizrauties ar garīgumu, aizmirstot par ikdienas dzīvi un pienākumiem. Nekas nevar būt tik garīgs, lai kaut nedaudz nebūtu materiāls, un arī materiālā pasaule nevar tapt bez gara klātbūtnes – visam ir jābūt līdzsvarā.

Nezaudē ticību, turpini iet, izbaudot arī pelnītās uzvaras par paveikto! Atmet visu lieko, kas traucē kustēties uz priekšu, kas savu jau ir nokalpojis, pat ja tas ir tavas personības vecais Es. Atbrīvo bailes ieskatīties dziļi sevī, atmet šaubas par savu varēšanu – tikai darot, tu ieraudzīsi sava ceļa nākamo posmu un sapratīsi, kādēļ tas viss, kas ar tevi notika iepriekš, bija tev vajadzīgs, un cik vērtīgs tas patiesībā ir!

Raksta autore: numeroloģe Vineta Riekstiņa

Citi Raksti